Kūdras substrāti|Peat Substrates

[lang_lv]Kūdras izplatīšana, kūdras substrāti no SIA „SILU KUDRA”

 

Latvijas kūdras fabrika SIA „SILU KUDRA” piedāvā  kūdras substrātus. Sapresēts substrāts  250 L maisā (0,25m3) saskaņā ar EN cilindra mērījumiem. Substrātu ražošanai kūdru  piegādā no Latvijas kūdras purviem, minerāli un piedevas ieved no kvalitatīvākajiem ražotājiem Eiropā.

      4

Kūdras substrāta maisījums  FM 51
Substrāta FM 51 maisījumā uz 1m3 ietilpst:
70% sijāta frēzkūdra frakcijā 0-40 mm,
15% sijāta gabalkūdra frakcijā 10-22mm,
15% sijāta melnā kūdra frakcijā 0-40mm.
1,0 kg NPK 14:16:18, (slāpeklis; fosfors; kalijs)
50g Superelementi,
50g Tenzits FibaZorb (mitrināšanās aģents),
Substrāts ir neitralizēts ar pH līmeni 5,5-6,0.
Substrāta M 510 frakciju struktūra ir no smalkas līdz vidēji lielai. Plašs pielietojumu spektrs no piķēšanas līdz lielo stādu dēstīšanai.

Kūdras substrāta maisījums  FM 55
Substrāta FM 55 maišijumā uz 1m3 ietilpst:
70% sijāta frēzkūdra frakciā 0-40 mm,
15% sijāta gabalkūdra frakcijā 0-8 mm,
15% sijāta melnā kūdra frakcijā 0-40 mm,
1,0 kg NPK 14:16:18, (slāpeklis; fosfors; kāljs)
50g Superelementi,
50g Tenzits FibaZorb (mitrināšanās aģents),
Supstrāts ir neitralizēts ar pH līmeni 5,5-6,0.
Substrāta M 550 frakciju struktūra ir no smalkas līdz vidēji smalkai. Plašs pielietojumu spektrs no piķēšanas līdz lieto stadu, puķu stadīšanai. 

Kūdras substrāta maisījums  SM 31
Substrāta SM 31 maisījumā uz 1m3 ietilpst:
100% sijāta frēzkūdra frakcijā 0-40mm,
50% Superelimenti,
50% Tenzits Fibazorb (mitrināšanās aģents),
Substrāts ir neitralizēts ar pH 5,5-6,0.
Substrāta M 310 frakciju struktūra ir no smalkas līdz vidēji lielai.
Pielietojums augsnes uzlabošanai. Pēc katra dārznieka(ces) ieskatie var pievienot minerārlmēslus.

Kūdras substrāta maisījums  FS 20
Substrāta FS 20 maisījumā uz 1m3 ietilpst:
70% sijāta gabalkodra frakcijā 0-8 mm,
30% sijāta melnā kūdra frakcijā 0-8mm.
1,0 kg NPK 14:16:18 (slāpeklis; fosfors; kālijs)
50g Superelementi
50g Tenzits FibaZorb(mitrināšanās aģents)
Substrāts ir neitralizēts ar pH līmeni 5,5-6,0
Substrāta S 200 frakciju struktūra ir smalka un melnīgsnēja. Iecienīts substrāts mazu dēstiņu izaudzēšanai.


Kūdras substrāta maisījums  A 400
Substrāta A 400 maisījumā uz 1m3 ietilpst:
 85% sijāta frēzkūdra frakcijā 0-40mm,
15% sijāta melnā kūdra frakcijā 0-40mm,
1,0kg NPK 14:16:18 (slāpeklis; fosfors; kāljs)
50g Superelementi
50g Tenzits Fibazorb(mitrināšanās aģents)
Substrāts ir neitralzēts ar pH līmeni 5,5-6,0
Substrāta A 400 frakciju struktūra ir smalka līdz vidēji liela.Paredzets dēstu;puķu stādu stādīšanai iepakojumā tam atzīmētajās vietās.

Frēzkūdra
Izsijāta kūdra frakcijā 0-40mm. 

SIA „SILU KUDRA” piedāvā substrātu, iepakotus arī 5 m3 vai 6m3 maisos.

Pasūtījumiem
zvaniet: 00371 29434269
rakstiet:
silukudra@infonet.lv
fax 00371 63154533[/lang_lv]

[lang_en]

Peat distribution, peat substrates from  LLC „SILU KUDRA”

Latvian peat factory LLC “SILU KUDRA” offers peat substrates. Pressed substrate in a sack of  250 L (0.25m3) according to EN cylinder measurements. For production of substrates peat is delivered from Latvian peat marshes, minerals and additions are imported from the most qualitative manufactuers in Europe.

      4

Peat substrate mixture  FM 51
The mixture of substrate FM 51 on 1m3 includes:
70% of screened milled peat in the fraction of 0-40 mm,
15% of screened chunk peat in the fraction of 10-22mm,
15% of screened black peat in the fraction of 0-40mm.
1,0 kg NPK 14:16:18, (nitrogen;  phosphorus;  potassium)
50g of Superelements,
50g Tenzits FibaZorb (moisturizing agent),
The substrate is neutralized by pH level 5.5-6.0.
The fraction structure of the substrate M 510 varies from fine to medium rough. A wide spectrum of use from planting out to planting of the large plants.

Peat substrate mixture  FM 55
The mixture of substrateF M 55 on 1m3 includes:
70% of screened milled peat in the fraction of 0-40 mm,
15% of screened chunk peat in the fraction of 0-8 mm,
15% of screened black peat in the fraction of 0-40 mm,
1.0 kg NPK 14:16:18, (nitrogen;  phosphorus;  potassium)
50g of Superelements,
50g Tenzits FibaZorb (moisturizing agent),
The substrate is neutralized by pH level 5.5-6.0.
The fraction structure of the substrate M 550 varies from fine to medium rough. A wide spectrum of use from planting out to planting of the large plants and flowers. 

Peat substrate mixture  SM 31
The mixture of substrate SM 31 on 1m3 includes:
100% of screened milled peat in the fraction of 0-40mm,
50% of Superelements,
50% Tenzīts Fibazorb (moisturizing agent),
The substrate is neutralized by pH 5.5-6.0.
The fraction structure of the substrate M 310 varies from fine to medium rough.
Used for improvement of the soil. According to each gardener’s opinion mineral fertilizers may be added.

Peat substrate mixture  FS 20
The mixture of substrate S 20 on 1m3 includes:
70% of screened chunk peat in the fraction of 0-8 mm,
30% of screened black peat in the fraction of 0-8mm.
1,0 kg NPK 14:16:18 (nitrogen;  phosphorus;  potassium)
50g of Superelements
50g Tenzits FibaZorb(moisturizing agent)
The substrate is neutralized by pH level 5.5-6.0
The fraction of the substrate S 200 is fine and swarthy. A widely used substrate for growing small plants.


Peat substrate mixture  A 400
The mixture of substrate A 400 on 1m3 includes:
85% of screened milled peat in the fraction of 0-40mm,
15% of screened black peat in the fraction of 0-40mm,
1.0kg NPK 14:16:18 (nitrogen;  phosphorus;  potassium)
50g of Superelements
50g Tenzīts Fibazorb(moisturizing agent)
The substrate is neutralized by pH level 5,5-6,0
The fraction structure of the substrate A 400 varies from fine to medium rough. It is used for planting of flower plants in a package in the specified locations.

Milled peat
Screened peat in the fraction of 0-40mm. 

Screened peat in the fraction of 0-40mm.
LLC “SILU KUDRA” offers substrate packed also in the sacks of 5 m3 or 6m3.

For orders call: 00371 29434269
write: silukudra@infonet.lv
fax 00371 63154533

[/lang_en]

 

Comments are closed.