Kūdras izstrāde|Peat production

[lang_lv]Kūdras izstrāde un kūdras ieguve Brīvzemnieki-Melior

 

Ar kūdras ieguvi un kūdras izstrādi nodarbojas  Brīvzemnieki-Melior SIA, sadarbojoties kūdras ieguvē, kūdras izplatīšanā ar  „SILU KUDRA” SIA.  Kūdras purvu sagatavošana kūdras izstrādei ar koku izzāģēšanu, apauga novākšanu, profilēšanu un stebas pakalpojumiem ir SIA BRĪVZEMNIEKI- MELIOR darbības sfēras. Rakšanas darbi: grāvju rakšana, dīķu rakšana, dīķu projektēšana. BRĪVZEMNIEKI- MELIOR veic demontāžas darbus – vecu māju un graustu demontāža, būvgružu izvešana.

Brivzemnieki_melior

SIA „BRĪVZEMNIEKI-MELIOR” pakalpojumi kūdras ieguvē un melioratīvajā būvniecībā, celtniecībā

pakalpojumi kūdras rūpniecībā
• Kūdras purvu un novadošo tīklu izbūve, rekonstrukcija
• Apauguma mehanizēta novākšana
• Gabalkūdras ieguve
• Izstrādāto kūdras purvu renovācijas projektu izstrāde
• Purva renovācijas projektu izbūve

 pakalpojumi melioratīvajā būvniecībā
• Melioratīvo sistēmu izbūve, rekonstrukcija un remonts
• Ūdenskrātuvju izbūve
• Dīķu, grāvju, būvbedru, būvlaukumu izbūve u.c. zemes darbi

 celtniecības darbu pakalpojumi
• Ēku nojaukšana, šķirojot materiālus
• Drupu novākšana
• Būvgružu izvešana
• Teritorijas sakārtošana

SIA „Brīvzemnieki-melior”
Juridiskā adrese: „Brīvzemnieki”, Sēmes pagasts, Tukuma novads, LV-3110
Biroja, pasta adrese: Dienvidu 6b, Tukums, LV-3101
Tālr.:+371 29255178; 371 29497855
e-pasts andrejs.r@kopideja.lv
Fakss:+371 63123328[/lang_lv]

[lang_en]

Peat output and peat production in Brīvzemnieki-Melior

LLC Brīvzemnieki-Melior deals with peat production and peat output by cooperating in peat production, peat distribution by LLC “SILU KUDRA”.  Preparation of peat marshes for peat output by sawing out the trees, removal, profiling and steba services are the fields of activity of LLC BRĪVZEMNIEKI- MELIOR. Excavation works: digging ditches, digging ponds, designing of ponds. BRĪVZEMNIEKI- MELIOR performs dismantling works – dismantling of old houses and wrecks, removval of construction waste.

Brivzemnieki_melior

Services of LLC “BRĪVZEMNIEKI-MELIOR” in peat production and melioration construction, building

services in peat industry

 • Building, reconstruction of peat marshes and discharge networks
 • Mechanized removal
 • Chunked peat production
 • Development of the renovation projects of the peat marshes
 • Implementation of the marsh renovation projects

services in melioration construction

 • Construction, reconstruction and repair of melioration systems
 • Construction of reservoirs
 • Construction of ponds, ditches, foundation pits, construction sites, etc. excavation works

construction work services

 • Dismantling of buildings by sorting materials
 • Removal of debris
 • Removal of construction waste
 • Arrangement of the territory

LLC “Brīvzemnieki-melior”
Legal address: “Brīvzemnieki”, Sēme parish, Tukuma region, LV-3110
Office, postal address: Dienvidu 6b, Tukums, LV-3101
Phone:+371 29255178; 371 29497855
e-mail andrejs.r@kopideja.lv
Fax:+371 63123328

[/lang_en]

 

Comments are closed.